Bespreking werkgever met personeel op kantoor

WIA-verzekering

Je bedrijf biedt werknemers extra zekerheid dat zij bij arbeidsongeschiktheid niet te maken krijgen met een forse terugval van hun inkomen.

Vraag offerte aan

WIA-verzekering als uitstekende arbeidsconditie

Zijn jouw medewekers ook jouw belangrijkste kapitaal? Dan is hun tevredenheid over jou als werkgever belangrijk. Met de WIA verzekering biedt je jouw medewekers extra zekerheid mochten zij in de toekomst langdurig gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken.

Een medewerker is gedeeltelijk arbeidsongeschikt als hij 20 tot 65 procent mag werken. Mocht deze situatie langer duren dan 2 jaar, dan krijgt hij of zij te maken met de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) een onderdeel van de Wet Inkomen en Arbeid (WIA).

De gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer ontvangt dan eerst een loongerelateerde WGA uitkering. De duur hiervan hangt af van het arbeidsverleden en duurt 3 tot 38 maanden.

WIA verzekering als aanvulling op de WGA-uitkering

Na de loongerelateerde WGA-uitkering ontvangt jouw werknemer de WGA-vervolguitkering. De hoogte hiervan is afhankelijk van hoeveel procent van het resterende arbeidsvermogen wordt ingezet. In het slechtste geval valt jouw werknemer terug op een minimumuitkering. Met de WIA-verzekering kan je hem of haar helpen deze inkomensdaling te beperken.

 Wil je advies over deze verzekering? Maak een afspraak met ons en wij informeren je over de mogelijkheden.

  • Uitstekende arbeidsvoorwaarde waarmee je betrokken ondernemerschap toont.
  • Jouw medewerkers verzekerd van een goed inkomen, zelfs bij arbeidsongeschiktheid.
  • Uitstekende re-integratiehulp
  • Vaste premies dus uitstekende kostenbeheersing.

Alle producten binnen de categorie Werknemers & Arbodienstverlening

Meer informatie over de wijze waarop wij u van dienst zijn en de kosten van onze dienstverlening kunt u lezen in onze vergelijkingskaarten.